Nabídka ryb

 

RYBY GENERACE DÉLKA (cm) POČET (ks) Cena 
 Metriaclima chilumba Maison Reef  4 30 60 Kč
 Metriaclima Estherae R+R  4-5 20 40Kč
 Paralabidochromis Rock Kribensis  4 10 40Kč
 Cynotilapia Afra Red Top Likoma  4 10 40Kč
 Pundamilia Nyererei Makobe Island  5 10 35Kč
 Chindongo Saulosi Coral Red  4-5 20 40Kč
 Aulonocara OB Marmelade  5 10 50 Kč
 Aulonocara Calico  5 10 50 Kč
 Paralabidochromis Chilotes Ruti  4-5 10 50 Kč
 Metriaclima  Elongatus Chewere  4 10 40 Kč
 Sciaenochromis Ahli Ice Berg Yellow  6-7 20 60 Kč
 Otopharynx Lithobates Zimbawe Rock  5-6 10 50 Kč
 Aulonocara Stuartgranti Usysia  6-7 10 70 Kč
 Aulonocara Jacobfreibergi Mamelela  6-8 30 70 Kč
 Aulonocara Beanschi Benga  4-5 10 60Kč
 Cynotilapia Pulpican  4-5 20 35Kč
 Metriaclima Zebra Gold Kawanga  5 10 60 Kč
 Ptyochromis „Salmon“  4-5 10 50 Kč
 Cynotilapia Hara Galireia  4-5 10  40 Kč
 Labidochromis Caeruelus Nkhomo Reef  4-5 0 40 Kč
 Copadichromis Borlei Nice Red  4 10 50 Kč
 Protomelas Fenestratus Taiwan Reef  5-6 10 40Kč
 Aulonocara Fire Fish  5-6 0 50 Kč
 Placidochromis Phenochilus Mdoka White Lips  4-5 10 60 Kč
 Pseudotropheus Acei  4-5 20 40 Kč
 Labidochromis  Caeruelus Yellow  4-5 10 40 Kč
 Metriaclna Callanois Cobalt  4-5 6 50 Kč
 Aulonocara Ngara  4-5 0 50 Kč
 Pseudotropheus Elongatus Neon Spot  5-6 30 40 Kč
 Pseudotropheus Acei Black  4-5 10 40 Kč
 Sciaenochromis Fryeri Ice Berg  5 20 50 Kč
Placidochromis  Tanzánia Lupingu  5-6 20 60 Kč